marți, 30 septembrie 2008

Problema proprietatii in programele principalelor partide politice

Codexpolitic.us a publicat programele de guvernare ale principalelor partide politice.
Programul PD-L descrie cel mai bine problema proprietatii in capitolul 20, Proprietate si Cadastru:


"Situaţia actuală

• Situaţia juridică a multor proprietăţi este incă neclară;
• Existenţa unei practici judiciare neunitare în materie de reconstituire a proprietăţii;
• Înscrierea defectuoasă a unor suprafeţe fără asigurarea corespondenţei dintre înscrisuri şi realitatea din teren;
• În multe cazuri, lucrările de cadastru pentru terenurile agricole din extravilan sunt mai costisitoare decât valoarea în sine a terenurilor;
• Frecvent, cetăţenii sunt puşi in situaţia de a accepta prin documente notariale înscrierea în CF a suprafeţei reale diminuate;
• Publicitate imobiliară greşită in cele mai multe cazuri, in zonele cu carte funciară tradiţională, din cauza dificultăţilor de corelare dintre titlul de proprietate, notaţiile din cartea funciară veche şi realitatea din teren;
• Existenţa unor baze de date cadastrale, într-o situaţie extrem de precară, cu suprapuneri de imobile, localizări eronate ale proprietăţilor, publicitate imobiliară ambiguă, conduce la iritarea continuă a cetăţenilor, neîncrederea investitorilor, litigii permanente;
• Investiţiile sunt aproape inexistente în zonele unde nu au fost emise titluri de proprietate sau situaţia proprietăţii este incertă.

Obiective de guvernare

• Clarificarea regimului proprietăţii;
• Înscrierea corectă a proprietăţii în cartea funciară, sub aspect tehnic şi juridic precum şi în sistemul de publicitate imobiliară, în baza realităţii din teren;
• Stabilirea limitelor unităţilor administrative-teritoriale şi transpunerea în format digital, în sistem naţional de coordonate.
Direcţii de acţiune
• Clarificarea legislaţiei în materia cărţilor funciare;
• Îmbunătăţirea legislaţiei în materie de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
• Clarificarea legislaţiei în materie de urbanism şi amenajarea teritoriului, în sensul predictibilităţii şi stabilităţii planurilor de urbanism de la nivelul localităţilor;
• Finalizarea măsurătorilor cadastrale şi alocarea resurselor necesare;
• Realizarea ortofotoplanului la scară naţională ca metodă rapidă de actualizare a hărţii României şi sursa de informaţii pentru autorităţile centrale şi locale în scopul:
o identificării zonelor inundabile
o identificarea construcţiilor edificate fără autorizaţie de construire
o protecţia mediului şi delimitarea zonelor protejate
o suport pentru infrastructura naţională
o suport pentru exproprieri
o suport pentru planuri de urbanism general
• Achiziţia de tehnologie informatică pentru utilizarea primară a ortofotoplanului în scopul realizării planurilor parcelare şi identificării constructiilor etc.
• Crearea sistemului naţional de date spaţiale în scopul facilitării reacţiei rapide pentru situaţii de urgenţă;
• Unificarea practicii în materie de expropriere întrucât există două acte normative cu acelasi obiect;
• Modificarea Legii 247/2005 privind reforma funciara si a regulamentului de aplicare a acesteia întrucât există mai multe titluri de proprietate eliberate în baza legilor de reconstituire a proprietăţilor, pentru aceleaşi suprafeţe de teren, către beneficiari diferiţi.
"

Problemele sunt identificate corect, masurile sunt bune. Dar parca e imposibil sa uitam ce au facut Basescu si Videanu in Bucuresti pentru "clarificarea proprietatii", pentru a putea crede in bunele intentii ale PDL-ului.

Pentru PSD, problema nu exista. Nici macar marota chiriasilor din casele nationalizate nu exista. Exista un capitol despre educatie, sanatate si justitie in care sunt prezentate trei platitudini, dintre care una este SF pentru cineva cat de cat familiarizat cu actul de justitie in Romania:

"Scurtarea semnificativa a duratei proceselor
Alianta PSD+PC considera ca durata proceselor nu trebuie sa depaseasca mai mult de 6 luni.
Instante aproape de cetateni
Fiecare român trebuie sa aiba acces la servicii publice de justitie în instante aflate la maxim 100 de km de domiciliu.
Asistenta juridica gratuita
Alianta PSD+PC propune acordarea de asistenta juridica gratuita pentru persoanele cu venituri reduse pentru a reduce substantial costurile legate de accesul la justitie.
"

Nici pentru PNL nu exista problema sau probabil se considera ca a fost rezolvata problema. In capitolul 6, Politica agricola este abordat tangential rezultatul restiturii proprietatilor agricole:

"2. Clarificarea statutulul fiscal – social al producatorului agricol si politica de impozitare stimulativa pentru cei care produc pentru piata. Separarea clara a producatorilor care produc total sau partial pentru piata, de cei care produc doar pentru subzistenta. O politica fiscala incurajanta pentru „scoaterea la lumina” a productiei agricole si combaterea productiei si comercializarii „la negru”.
Justificare :
• In urma reconstitutirii dreptului de proprietate pentru terenul agricol, s-a produs
o faramitare masiva a parcelelor si a exploatatiilor agricole.
• Numarul mare al fermelor de subzistenta care produc prioritar pentru autoconsum, duce la dificultati in organizarea pietelor produselor agroalimentare, precum si la aplicarea unei politici de comasare a terenurilor.
• Nediferentierea statutului juridic al producatorilor agricoli care produc pentru piata sau pentru consum propriu, de cei care produc preponderent pentru consum propriu, creaza dificultati atat in fiscalizarea agriculturii cat si in aplicarea coerenta si eficienta a politicilor de sustinere a agriculturii pentru piata.
Instrumente de aplicare :
• Definirea clara, prin act legislativ, a statutului fiscal si a contributiilor sociale ale diferitelor categorii de unitati de productie agricola, inclusiv pentru persoanele fizice.
• Crearea cadrului organizat pentru contributia inclusiv a persoanelor fizice care conduc gospodarii agricole sau ferme care produc preponderent pentru piata, la fondul asigurarilor sociale si asigurarilor medicale.
• Crearea cadrului juridic pentru acordarea de facilitati fiscale si financiare tinerilor care se instaleaza in agricultura si persoanelor fizice care se inregistreaza din punct de vedere fiscal, in primii ani dupa inregistrare, pentru incurajarea acestui proces.
• Orientarea subventiilor si a sprijinului financiar pentru agricultura doar spre fermele si gospodariile care produc preponderent pentru piata.
• Incurajarea cultivarii terenurilor agricole prin politica de taxe, impozite si prin politica de acordare a subventiilor; Elaborarea de legislatie specifica pentru penalizarea terenului nelucrat si subventionarea doar a terenului cultivat.
3. Masuri de stimulare a comasarii funciare (renta viagera, pensionarea timpurie, instalarea tinerilor, politica de impozitare, sustinerea regruparii voluntare a terenurilor, accelerarea realizarii cadastrului agricol).
Justificare :
• In urma retrocedarilor terenurilor agricole, s-a produs o faramitare masiva a parcelelor terenurilor agricole.
• Numarul mare de parcele ingreuneaza atat lucrarile agricole si creste costurile de productie, determinant chiar necultivarea unor suprafete importante, dar ingreuneaza si activitatea administrativa de control a cererilor de subventii pentru plata la hectar.
• Numarul mare al parcelelor si dimensiunea mica a parcelelor ingreuneaza dezvoltarea unor proiecte viabile economic de ferme pentru investitori
Instrumente de aplicare :
• Renta viagera : adaptarea legislatiei pentru a face mai atractiva aceasta masura,
prin revederea conditiilor de acordare, (stimularea comasarii suprafetelor mai mici, cresterea nivelului rentei in anumite conditii).
• Pensionarea timpurie : adaptarea legislatiei pentru inlocuirea rentei viagere cu pensionarea timpurie pentru anumite categorii de persoane, finantarea pensionarii timpurii cu fonduri din Programul National de Dezvoltare Rurala conform reglementarilor comunitare.
• Instalarea tinerilor : facilitati pentru cei care cedeaza terenurile, spre comasare tinerilor care se instaleaza in productia agricola pentru piata, prin adaptarea mecanismului rentei viagere si a pensionarii timpurii, conform experientei europene in acest domeniu.
• Adaptarea politicii de impozitare a terenurilor agricole pentru stimularea regruparii terenurilor (impozitare diferentiata in functie de suprafata parcelelor).
• Elaborarea cadrului juridic si administrativ pentru schimburile de terenuri si regruparea voluntara organizata a terenurilor, la nivelul aceleiasi comune (cf experientei altor state membre ale UE).
• Sustinerea crearii unui credit funciar : credit pe termen lung, pentru achizitia terenului agricol de catre producatori, cu posibilitatea de a garanta creditul cu terenul achizitionat.
• Crearea unei institutii in cadrul ministerului care sa se ocupe de comasarea funciara si de organizarea pietei funciare, inclusiv prin crearea unei baze de date cu terenurile disponibile spre a fi arendate sau vandute si cu preturile in diferite regiuni. Aceasta institutie s-ar putea crea prin reorganizarea ADS.
"

Cam atat despre proprietate in programele principalelor partide politice. In conditiile in care instantele de judecata sunt sufocate sub numarul de procese in materia proprietatii, este extrem de putin ce isi propun programatic PD-L, PSD si PNL.

2 comentarii:

toteu spunea...

Se mai schimba oamenii.Si totusi, nu Orban era responsabil cu retrocedarile? Legislatia nu era mai restrictiva?
Ma tem ca vei avea in viitor si un blog "Negoita si legea","X si legea", "Y si legea"...

Mihai spunea...

Da, Orban a fost responsabil cu tergiversarea retrocedarilor o buna perioada.
Nu inteleg ce vrei sa spui cu "legislatia era mai restrictiva".
Eu nu ma tem ca voi avea alte nume de blog. Sunt sanse mari sa-mi rezolv problema in actualul mandat de patru ani al lui Oprescu, plus ca Oprescu are sanse bune la inca un mandat.
Deja am avut videanusilegea.blogspot.com si blagasilegea.blogspot.com. In perioada campaniei rezervasem si negoitasilegea.blogspot.com. Am si backup la legea10.blogspot.com. Dupa cum vezi, oricine ar fi X, daca nu aplica legea, va avea un blog in coasta...